แผ่นพื้นสำเร็จรูป วัสดุปูพื้นที่แข็งแรงทนทาน ช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จไว

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนมี การใช้เวลาที่น้อยลง ทั้งนี้ก็เนื่องจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเริ่มเข้ามามีบทบาททำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง

อย่างเช่น ปั้นจั่น หรือนั่งร้านแบบสำเร็จรูปที่เป็นตัวช่วยในงานก่อสร้าง และนอกจากนี้ก็ยังมีการนำแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในงานด้วย
ซึ่งการใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปในงานก่อสร้างนั้นสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดีทีเดียว

แผ่นพื้นสำเร็จรูปคืออะไร

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป คือ แผ่นพื้นที่ทำการผลิตจากโรงงาน ซึ่งแผ่นพื้นที่ผลิตออกมานั้นเป็นแผ่นพื้นสำเร็จที่พร้อมใช้งานโดยในการผลิตจะใช้คอนกรีตที่ทำการเสริมด้วยลวดอัดแรงกำลังสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรองรับน้ำหนักให้กับแผ่นพื้น

ซึ่งจำนวนเหล็กที่ใช้ในการเสริมจะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาดและหลายจำนวน โดยในการเลือกใช้จะเลือกใช้ตามน้ำหนักที่ต้องทำการแบกรับของพื้นที่ที่ต้องการสร้างขึ้นตามตารางแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (SAFE SUPERIMPOSED SERVICE LOAD TABLE) ที่ทางผู้ผลิตได้จัดทำไว้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ชนิดของแผ่นพื้นสำเร็จรูป

แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Plank Panel)

คือ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบตันที่ด้านล่างมีลักษณะเรียบ แม้ไม่ต้องฉาบก็ดูสวยงาม สำหรับด้านบนจะมีลักษณะที่ขรุขระ เพื่อให้สามารถประสานกับคอนกรีตที่เททับลงมาเป็นเนื้อเดียวกัน

แผ่นเรียบชนิดนี้นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน ทาวเฮาส์หรืออาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง

2.แผ่นพื้นคอนกรีตชนิดกลวง ( Hollow core Slab)

คือ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบมีรูกลวงยาวตลอดทั้งแผ่น ซึ่งรูกลวงจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อของหน้าตัด แผ่นคอนกรีตชนิดนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าแผ่นคอนกรีตชนิดแรก แต่มีสามารถรองรับน้ำหนักได้เช่นเดียวกัน นิยมใช่ในงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ เพราะจะทำให้ตัวอาคารมีน้ำหนักเบาลง

ขั้นตอนการวางแผ่นคอนกรีต

สำหรับขั้นตอนในการวางแผ่นคอนกรีตนั้น มีดังนี้

1.เตรียมพื้นที่

การเตรียมพื้นที่จะเป็นการเตรียมคานสำหรับใช้วางแผ่นพื้นสำเร็จนั่นเอง ซึ่งการเตรียมคานจะต้องทำให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถนำแผ่นพื้นสำเร็จมาวางได้ ซึ่งขั้นตอนการเตรียมคานสำหรับจัดวางมีดังนี้

1.1 เตรียมคานให้มีความกว้างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เนื่องจากการวางแผ่นพื้นสำเร็จจะต้องมีส่วนซ้อนกันระหว่างคานกับแผ่นพื้นอย่างน้อย 5-7.5 เซนติเมตร
เละความยาวของคานจะต้องพอดีกับความยาวของแผ่นสำเร็จต่อกัน เพื่อที่เวลาวางแล้วแผ่นจะได้ไม่เกิดการซ้อนกัน

1.2 เคลียร์พื้นคานด้านบนให้เรียบและสูงเท่ากันทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว กลางและท้ายคาน เพื่อที่เวลาวางแผ่นพื้นสำเร็จแล้ว แผ่นพื้นสำเร็จจะแนบชิดกันสวยงาม

1.3 เตรียมไม้ค้ำยันชั่วคราวที่บริเวณด้านล่างแผ่นพื้นสำเร็จ เพื่อช่วยในการรองรับน้ำหนักของคอนกรีตเวลาที่ทำการเททับด้านบนแผ่นพื้นสำเร็จ ซึ่งไม้ค้ำยันจะช่วยรองรับน้ำหนักคอนกรีตที่เทลงมา ทำให้แผ่นพื้นสำเร็จไม่เกิดการแตกร้าวขึ้นได้

1.4 เตรียมเหล็กขนาด 9 มม. 2 เส้น เสียบฝั่งลงในคานที่จุดเดียวกัน โดยการฝั่งเหล็กจะต้องทำการฝั่งทุก 35 หรือ 40 เซนติเมตร โดยเหล็กนี้จะเป็นตัวเพิ่มแรงยึดและลดการแตกร้าวของพื้น

2.วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป

2.1 การวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะใช้เครื่องมือสำหรับยกแผ่นพื้น เช่น เครน รถเฮี้ยบ เป็นต้น โดยทำการคล้องสลิงที่หูหิ้วเหล็กที่ติดมากับแผ่นพื้นสำเร็จ

2.2 นำแผ่นพื้นสำเร็จรูปมาวางบนคาน โดยมีระยะนั่งคานอยู่ระหว่าง 5- 7 เซนติเมตร

2.3 ทำการจัดเรียงแผ่นพื้นสำเร็จให้เป็นระเบียบและวางแนบสนิทกัน โดยไม่มีช่องว่างระหว่างแผ่น

3.เทคอนกรีตทับแผ่นพื้นสำเร็จรูป

การเทคอนกรีตทับหลังจากวางแผ่นพื้นสำเร็จเพื่อประสานแผ่นพื้นและเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับพื้น โดยก่อนที่จะเทคอนกรีตต้องทำการวางเหล็กเสริมพิเศษและเหล็กกันร้าวก่อนจึงค่อยทำการเทคอนกรีตลงไป

ในการเทคอนกรีตจะต้องทำการเกลี่ยคอนกรีตให้มีความหนาเท่าๆ กันทุกส่วน และทำการบ่มคอนกรีต เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

ลักษณะของแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ดี

1.มีเหล็กหูหิ้วที่ยึดติดมากับแผ่นพื้น สำหรับใช้ในการขนย้ายและเป็นตัวช่วยในการยึดเกาะกับคอนกรีตที่เททับด้วย

2.ไม่มีรอยแตกร้าวบนแผ่น

3.จำนวนเหล็กแรงดึงสูงตรงตามที่กำหนด

4.ขนาดความยาวและความหนาของแผ่นต้องตรงตามที่กำหนด เพราะหากมีขนาดที่ไม่ตรงกัน การรับน้ำหนักของแผ่นพื้นสำเร็จจะเปลี่ยนตามไปด้วย

จะเห็นว่าแผ่นพื้นสำเร็จนับว่าเป็นตัวช่วยในการก่อสร้างที่ได้ผลดี ทำให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี