เสาเข็มหกเหลี่ยม ดีอย่างไรควรเลือกใช้กับงานชนิดใด

เสาเข็มหกเหลี่ยม คือ เสาเข็มชนิดตอกอีกแบบหนึ่งที่รู้จักกันดีในวงการช่าง ซึ่งเสาเข็มชนิดนี้เป็นเสาเข็มขนาดเล็กที่เหมาะกับงานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาทำการตอกได้ แต่ต้องการเสาเข็มที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

ลักษณะของเสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มหกเหลี่ยม เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีลักษณะด้านนอกเป็นหกเหลี่ยม ด้านในเป็นรูกลวงยาวตลอดทั้งเสา แต่รูด้านหนึ่งจะใหญ่ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเล็ก

โดยด้านที่เป็นรูกลวงใหญ่จะถือว่าเป็นด้านล่างและด้านที่เป็นรูกลวงเล็กถือว่าเป็นด้านบน เวลาทำการตอกจะวางด้านล่าง(รูกลวงใหญ่) ลงก่อน และทำการตอกด้านบน(รูกลวงเล็ก) ลงไป เพื่อให้พื้นที่ที่เสาเข็มสัมผัสกับดินจนเกิดแรงเสียดทานมีมากขึ้น 

ลักษณะงานที่เหมาะกับการใช้เสาเข็มหกเหลี่ยม

การใช้งานเสาเข็มหกเหลี่ยม ควรใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานดังต่อไปนี้

1.งานที่ต้องรับน้ำหนักคานคอดิน

สำหรับบ้านที่ไม่สามารถตอกเสาเข็มขนาดใหญ่หรือเจาะเสาเข็มเพื่อใช้ในการรับน้ำหนักคานคอดินได้ สามารถสามารถใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมในการรับน้ำหนักคานคอดินได้ โดยอาจจะใช้เสาตั้งแต่ 4-6 ต้นมาตอกรวมกันเพื่อใช้เป็นตัวรับน้ำหนักคานคอดิน

2.งานปูพรม

สำหรับพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำหนักมากทุกส่วน เช่น ลานจอดรถ หรือพื้นโกดัง เป็นต้น จะมีการนำเสาเข็มหกเหลี่ยมมาทำการตอกด้านล่างของพื้นที่ทั้งหมด โดยเสาเข็มหกเหลี่ยมแต่ละต้นจะห่างกันประมาณ 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม 

3.งานฐานเสารั้ว

สำหรับอาคารหรือบ้านที่ไม่สามารถตอกหรือเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่ได้ จะนำเสาเข็มหกเหลี่ยมตกรวมกันเพื่อเป็นฐานรองรับเสาสำหรับทำรั้ว ทำให้เสามีความแข็งแรงไม่ทรุด ไม่เอียงเมื่อต้องรับน้ำหนักของผนัง

4.ฐานงานต่อเติม

สำหรับบ้านหรืออาคารที่ต้องทำการต่อเติม แต่ไม่สามารถทำการตอกเสาเข็มเพิ่มได้ เนื่องจากอาจจะทำให้โครงสร้างหลักเกิดการแตกร้าวได้ จึงนิยมนำเสาเข็มหกเหลี่ยมมาตอกเพื่อเป็นตัวรองรับน้ำหนักป้องกันการทรุดของส่วนที่ต่อเติม

ข้อดีของเสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มหกเหลี่ยม มีข้อดีในการใช้งานได้ด้วยกันหลายประการ ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1.ขนาดเล็ก

เนื่องจากเสาเข็มหกเหลี่ยมเป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก จึงสามารถทำการขนย้ายไปยังพื้นที่แคบที่ใช้ในการก่อสร้างได้ง่าย และสามารถใช้แรงงานคนยกได้ ดังนั้น จึงเป็นเสาที่เหมาะกับงานก่อสร้างที่อยู่ในหมู่บ้านหรือซอยเล็ก ๆ เพราะหากเป็นเสาขนาดใหญ่ก็อาจมีปัญหาที่รถขนย้ายขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้

2.ตอกง่าย

การตอกเสาเข็มชนิดนี้สามารถให้แรงคนหรือเครื่องมือขนาดเล็กในการตอกเพื่อให้เสาเข็มลงไปในพื้นได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ปั่นจั่นหรือเครื่องจักรหนักในการตอก

3.น้ำหนักเบา 

เนื่องจากภายในเสาเข็มหกเหลี่ยมเป็นรูกลวง จึงมีน้ำหนักเบากว่าเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันที่ไม่มีรูด้านใน จึงง่ายต่อการขนส่งและยกเพื่อนำไปใช้งาน

4.ราคาถูก

ราคาของเสาเข็มหกเหลี่ยมมีราคาที่ถูกกว่าเสาเข็มขนาดเล็กแบบอื่น ๆ เมื่อเทียบกับเสาเข็มที่มีสามารถรองรับน้ำหนักได้เท่ากัน

ข้อควรระวังในการใช้งานเสาเข็มหกเหลี่ยม

เสาเข็มหกเหลี่ยมเป็นเสาเข็มที่มีความคล่องตัวในการใช้งานค่อนข้างสูง เนื่องจากมีขนาดเล็กไม่ยาวมากนัก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ซึ่งความยาวสูงสุดของเสาเข็มอยู่ที่ 6 เมตร ทำให้เสาเข็มชนิดนี้สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มากนัก โดยข้อควรระวังในการใช้งานคือ

1.รับน้ำหนักน้อย

เสาเข็มหกเหลี่ยมมีพื้นที่สัมผัสน้อย มีความลึกไม่มากจึงสามารถรับน้ำหนักได้น้อย หากต้องการใช้เป็นเสาเข็มของอาคารหรือบ้านแล้ว ควรทำการตอกเสาเข็มหลายต้นอยู่รวมกัน

เพื่อเป็นการเพิ่มผิวสัมผัสให้มากขึ้น ทำให้แรงเสียดทานสูงขึ้นจึงรับน้ำหนักได้มากขึ้น โดยการตอกเสาเข็มอาจจะตอกจุดเดียวรวมกันเป็นสิบต้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

2.ห้ามเจาะวาง

การนำเสาเข็มหกเหลี่ยมไปใช้งานที่ดีที่สุด เพื่อให้เสาเข็มสามารถรับรองน้ำหนักได้มากสุด จะต้องทำการตอกเสาเข็มลงไปในดินเท่านั้น การเจาะแล้วนำเสาเข็มไปวางเพื่อให้เสาเข็มอยู่ในดินเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

เพราะการเจาะและวางเสาเข็มจะทำให้เสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ อาคารอาจเกิดการทรุดตัวในภายหลังได้

เสาเข็มหกเหลี่ยมถึงแม้จะเป็นเสาเข็มที่มีขนาดเล็กและรับน้ำหนักได้ไม่สูงมากนัก แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำหนักได้ด้วยการตอกเสาเข็มให้อยู่รวมกันหรือตอกให้ทั่วพื้นที่ ก็จะทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น

ซึ่งจำนวน ความลึกและความห่างจะต้องอยู่ในการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากที่สุด