อินทรีมอร์ตาร์

ปูนอินทรีมอร์ตาร์ หรือ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป คือปูนที่ผสมทราย และสารพิเศษ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ เช่น งานเท งานก่อ และฉาบ ไว้แล้วในถุง หากนำมาใช้งานเพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดก็สามารถใช้งานได้เลย

มอร์ตาร์สำหรับงานฉาบ

มอร์ตาร์สำหรับงานก่อ

มอร์ตาร์สำหรับงานเท

กาวซีเมนต์ (ปูนกาว)

คอนกรีตแห้ง