อิฐมวลเบาคืออะไร และรูปแบบการใช้งานที่ควรรู้ !

อิฐมวลเบา หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คอนกรีตมวลเบา” นับว่าเป็นอิฐที่นิยมใช้กันในงานก่อสร้างยุคนี้ เนื่องจากอิฐชนิดนี้ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

อิฐมวลเบา คืออะไร 

อิฐมวลเบา คือ อิฐที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดมาจากอิฐบล็อก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของอิฐให้มีความแข็งแรง ทนทานมากขึ้น ซึ่งลักษณะโดยรวมของอิฐมวลเบามีลักษณะคล้ายกับอิฐบล็อก ทั้งขนาด สีสันและจุดประสงค์ในการใช้งานที่สร้างขึ้นสำหรับก่อผนังหรือกำแพง ซึ่งอิฐมวลเบาจะมีน้ำหนักเบากว่าอิฐบล็อกทั่วไป จึงเป็นที่มาของชื่อ “อิฐมวลเบา” 

อิฐมวลเบาผลิตจากอะไร

อิฐมวลเบาผลิตจากการนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิบซั่ม น้ำ และสารกระจายฟองอากาศที่จะช่วยทำให้เกิดฟองอากาศภายในส่วนผสมก่อนที่จะนำมาขึ้นรูป หลังจากที่ผสมส่วนผสมจนเข้าที่และเริ่มมีการแข็งตัวจะมีการนำมาตัดแบ่งเป็นก้อนตามขนาดที่ต้องการ เมื่อทำการตัดเสร็จแล้วจะนำอิฐที่ได้ไปอบด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิและความดันสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของอิฐมวลเบาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รูปแบบการใช้งานอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบา ตราเพชร

อิฐมวลเบาเป็นอิฐที่ได้รับการออกแบบมาใช้ในการก่อสร้างผนังทุกรูปแบบ โดยเฉพาะผนังอาคารหรือบ้านเรือนที่ไม่ต้องการให้ความร้อนหรือเสียงผ่านได้น้อย 

ข้อดีของอิฐมวลเบา

ข้อดีของอิฐมวลเบามีดัวยกันหลายอย่าง ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1.น้ำหนักเบา

อิฐมวลเบามีน้ำหนักที่เบาตามชื่อ เนื่องจากในการผลิตอิฐชนิดนี้จะมีการใส่สารที่ช่วยเพิ่มฟองอากาศลงไปในขั้นตอนการเตรียม ทำให้ภายในอิฐจะมีฟองอากาศที่ไม่เชื่อมต่ออยู่ถึงร้อยละ 75 ทำให้ปริมาณเนื้อคอนกรีตน้อยลง น้ำหนักของอิฐจึงเบากว่าอิฐชนิดอื่นที่มีขนาดเท่ากัน 

2.กันความร้อนได้ดี

เนื่องจากภายในตัวอิฐมีฟองอากาศค่อนข้างมาก ซึ่งฟองอากาศนี้มีลักษณะเป็นสุญญากาศที่ไม่นำความร้อน ดังนั้นอิฐนี้จึงมีลักษณะคล้ายฉนวนกันความร้อน เมื่อนำไปก่อสร้างเป็นผนังหรือกำแพงจะทำให้ความร้อนจากภายนอกไม่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปสู่ภายในได้ 

3.ดูดซับเสียงได้ดี

ฟองอากาศภายในอิฐนอกจากจะเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วยังเป็นพื้นที่ซับเสียงที่ดีอีกด้วย โดยเมื่อแรงสั่นสะเทือนของเสียงไหลเข้ามาสู่อิฐ เมื่อเจอกับฟองอากาศที่เป็นช่องว่าง เสียงจะไม่สามารถส่งต่อไปยังอีกด้านของอิฐได้ ทำให้อีกด้านหนึ่งของอิฐไม่ได้ยินเสียง ทำให้ห้องหรือบ้านที่ก่อด้วยอิฐชนิดนี้ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก

4.ทนทานสูง

อิฐมีส่วนประกอบและอัตราส่วนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้อิฐที่มีความแข็งแรงทนทานสูง โดยเฉพาะอิฐที่ทำการอบด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูงจะมีความแข็งแรงสูงมากขึ้น เนื่องจากอิฐได้มีการยืดและหดตัวเต็มที่แล้ว 

5.ติดไฟได้ยาก

เนื่องจากอิฐมวลเบามีลักษณะเป็นฉนวนกันความร้อนจึงมีโอกาสที่จะติดไฟได้ยาก เพราะว่าช่องวางที่มีอยู่ภายในจะทำให้ความร้อนที่เกิดไม่ไหลเข้าสู่ภายในของตัวอิฐ ดังนั้นความร้อนสัมผัสที่จะทำให้อิฐติดไฟจึงมีน้อย ทำให้อิฐจึงติดไฟหรือปะทุเนื่องจากเปลวไฟได้น้อยตามไปด้วย

6.ก่อง่าย

อิฐมวลเบามีการตัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ขนาดของอิฐที่ตัดออกมามีขนาดที่เท่ากัน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อก่อเป็นผนังหรือกำแพง ช่วยประหยัดเวลาในการก่อได้เป็นอย่างดี

7.สวยงาม

อิฐมีขอบที่เรียบรอยต่อในการก่อจึงมีลักษณะที่เล็ก ต่อกันสนิท งานก่อที่ออกมาจึงมีความสวยงาม 

ข้อเสียของอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบาไม่ได้มีแค่ข้อดีแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังมีข้อเสียให้คุณได้ลองพิจารณาด้วยกันดังนี้

1.ใช้ปูนเฉพาะในการก่อ

การก่ออิฐมวลเบาจะต้องใช้ปูนสำหรับก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้ปูนทั่วไปในการก่อได้ 

2.ใช้เกรียงฟันปลา

การก่ออิฐมวลเบาจะต้องใช้เกรียงฟันปลาในการปาดปูนระหว่างก้อนอิฐ ห้ามใช้เกรียงชนิดอื่น เช่น เกรียงใบโพธิ์ เกรียงใบโพธิ์เซาะล่อง เป็นต้น

3.ต้องติดเหล็กยึด

การก่ออิฐจะต้องมีการติดอิฐจัดแนวทุกครั้ง เพื่อยึดอิฐให้ติดกันและป้องกันการล้มของผนังที่ก่อเสร็จแล้วกับเสาหรือโครงสร้างหลัก 

4.ราคาสูง

ราคาของอิฐมวลเบาจะมีราคาที่สูงกว่าอิฐชนิดอื่น เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อก 

จะเห็นว่าอิฐมวลเบานับว่าเป็นอิฐที่เหมาะกับสภาวะอากาศในปัจจุบันที่อากาศร้อน เพราะช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในตัวอากาศได้เป็นอย่างดี และถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าอิฐชนิดอื่น

แต่เมื่อเทียบกับปริมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง การใช้อิฐมวลเบาจะประหยัดเวลาได้มากกว่า ทำให้งานก่อสร้างมีความก้าวหน้าและเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด