อินทรีมอร์ตาร์ ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี

ปูนเทปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวดี อินทรีมอร์ตาร์ 32 เป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับระดับ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการ กำลังอัดสูง

สามารถเทปูนปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร มีความสามารถ ในการไหลตัวดี ทำให้การปรับระดับพื้นทำได้ง่าย สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงทั้งกับ เครื่องผสมปูนและเครื่องลำเลียงปูน

ลักษณะการใช้งาน
เทปรับระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 1 – 5 เซนติเมตร ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น พื้นไม้ปาร์เก้หรือ พื้นไม้ลามิเนต
คุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 10-11.5 ลิตร ได้เทปรับระดับพื้น 2.8 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.