ปูนอินทรีดำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท3 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด

อินทรีดำ…ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง
สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
• สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน