ทำความรู้จักปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) ชนิดของปูน พร้อมเทคนิคการเลือกใช้งาน

ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตได้มีการผลิตปูนสำเร็จรูปออกมาวางจำหน่ายอยู่หลายชนิด ซึ่งปูนสำเร็จรูปนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมาเพื่อลดปัญหาของช่างเกี่ยวกับการเตรียมปูน และช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลง

เนื่องจากปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) นี้มีใส่ส่วนผสมที่จำเป็นในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานมาแล้ว ผู้ใช้เพียงแค่นำมาผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดก็ได้ปูนพร้อมใช้งานแล้ว

ชนิดของปูนสำเร็จรูป (มอร์ตาร์) 

ปูนสำเร็จรูป(มอร์ตาร์) ที่ผลิตออกมาจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

1.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานก่อ

คือ ปูนที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานก่ออิฐ ซึ่งปูนชนิดนี้จะมีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าปูนสำเร็จรูปแบบอื่นๆ และมีความคงตัวสูง โดยปูนแบบนี้จะแบ่งออกเป็นย่อยตามลักษณะของอิฐที่ใช้ในการก่อ คือ ปูนสำหรับก่ออิฐมอญ ปูนสำหรับก่ออิฐบล็อค ปูนสำหรับก่ออิฐมวลเบา

2.ปูนมอร์ตาร์สำหรับงานฉาบ 

คือ ปูนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานฉาบโดยเฉพาะ โดยลักษณะของปูนจะมีความอุ้มน้ำได้ดี ทำให้แห้งช้าและยึดเกาะกับผนังหรืออิฐที่ใช้ก่อผนังได้ดี ซึ่งปูนฉาบแบ่งออกเป็น 3 แบบย่อย คือ 

2.1 ปูนฉาบงานหยาบ คือ ปูนที่ใช้ฉาบรอบแรกหรือฉาบรอบในที่ไม่ต้องการความละเอียดน้อย แต่ปกปิดตัวอิฐที่ใช้ก่อเป็นผนัง

2.2 ปูนฉาบงานละเอียด คือ ปูนที่ใช้ฉาบรอบสองหรือฉาบรอบนอกที่ต้องการความละเอียดของตัวผนัง เพื่อความสวยงามและความเรียบของตัวผนัง 

2.3 ปูนฉาบอิฐมวลเบา คือ ปูนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

3.ปูนมอร์ตาร์งานเทพื้น

คือ ปูนที่ใช้สำหรับงานเทพื้นที่ต้องการพื้นที่เรียบเพื่อใช้ในการปูกระเบื้องหรือปาดให้เรียบ

4.ปูนมอร์ตาร์อเนกประสงค์ 

คือ ปูนที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับทุกงาน ทั้งงานก่อ งานฉาบ งานเทพื้น แต่ว่าปูนชนิดนี้นิยมนำมาใช้กับงานซ่อมแซมหรืองานต่อเติม ไม่ควรนำมาใช้เป็นปูนในการก่อสร้างหลักเหมือนกับปูน 3 ชนิดข้างต้น เนื่องจากปูนชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่านั่นเอง

ข้อดีของปูนสำเร็จรูป(มอร์ตาร์)

ในส่วนข้อดีของปูนสำเร็จรูป สามารถแจกแจงได้หลายประการดังนี้

1.ได้มาตรฐานทุกกระสอบ

ปูนทุกลูกที่เป็นชนิดเดียวกันที่ผลิตออกมาจะมีส่วนผสมและอัตราส่วนที่เท่ากัน ทำให้ทุกครั้งที่นำมาใช้จะได้ปูนที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนกันทุกประการ ทำให้งานที่ออกมาได้มาตรฐานแน่นอน

2.มีหลายสูตรให้เลือก

ชนิดของปูนได้มีการออกแบบมาหลายสูตร ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของงาน ทั้งงานก่อ งานฉาบ งานเท 

3.ประหยัดเวลาและแรงงาน

ปูนสำเร็จรูปเพียงแค่นำมาผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนดก็พร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องใช้เวลาในการขนส่วนผสม เช่น หิน ทราย มาใช้ในการผสม จึงช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการผสมปูนได้เป็นอย่างดี

4.ควบคุมงบประมาณได้

ปูนสำเร็จรูปใช้แค่น้ำในการผสม แม้จะมีราคาสูงกว่าผงปูนซีเมนต์ แต่เมื่อนำมาคำนวณรวมกับส่วนผสมอื่นที่ต้องใช้แล้ว งบในการใช้ปูนสำเร็จรูปจะน้อยกว่า เนื่องจากการผสมปูนแบบปกติต้องสั่งหินและทรายมารอเป็นจำนวนมาก

ซึ่งบางครั้งจำนวนที่สั่งมานั้นมากเกินความต้องการ แต่ผู้ขายไม่มีการขายในปริมาณที่น้อยกว่านี้จึงจำเป็นต้องสั่งในปริมาณมาก และกลายเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภายหลัง

จึงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น แต่การใช้ปูนสำเร็จรูป ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสั่งส่วนผสมอย่างอื่นมาเพิ่ม เพราะปูนมีการผสมมาพร้อมแล้ว จึงไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองเหลือทิ้ง

เทคนิคการเลือกใช้ปูนสำเร็จรูป(มอร์ตาร์)

ปูนแต่ละชนิดผู้ผลิตได้มีการกำหนดมาแล้วว่าผลิตมาเพื่อใช้ในงานประเภทใด ดังนั้นผู้ใช้งานควรเลือกใช้ให้ตรงกับที่ผู้ผลิตทำการระบุมา เพื่อความแข็งแรงและสวยงามของงานที่ออกมา

อย่าเลือกใช้ปูนที่มีราคาถูกและนำไปใช้ในงานที่ไม่ตรงตามชนิดของปูนสำเร็จรูป เพราะงานที่ได้ออกมาจะไม่แข็งแรงและมีความเสียหายเกิดขึ้นในระยะยาวได้ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าปูนสำเร็จรูปที่ซื้อมานั้นสามารถใช้กับงานที่ต้องการได้หรือไม่ ควรสอบถามกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ เพราะท่านจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและแม่นยำ

เพราะปูนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมที่สร้างมาเพื่องานปูนของคนสมัยใหม่ ที่จะทำให้งานก่อสร้างของท่านเสร็จไว แข็งแรง สวยงามดังใจคิด