กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่

กาวซีเมนต์อินทรีไทล์ฟิกซ์ พลัส 42 คือ ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ให้มีการ ยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้ปูนกาวเหนียวยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตาแหน่งกระเบื้องอย่าง เพียงพอ และไม่หลุดร่อน

ลักษณะการใช้งาน
ออกแบบเฉพาะสาหรับงานปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้า งานปูกระเบื้อง พื้นและผนัง ด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต และงานปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติ
ข้อมูลการใช้งาน
ระยะเวลาบ่มเคมี5 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง15-20 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง15-20 นาที
ระยะเวลาพักก่อนยาแนวกระเบื้อง24 ชั่วโมง
ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 4.6-4.8 ลิตร ได้พื้นที่ 5.0-6.0 ตารางเมตรที่ความหนา 3-5 มิลลิลิตร