ท่อคอนกรีต คืออะไร ชนิดและการใช้งานท่อคอนกรีตอย่างเหมาะสม

ท่อคอนกรีต นับว่าเป็นส่วนสำคัญในระบบการลำเลียงหรือระบายน้ำ ซึ่งท่อคอนกรีตสามารถนำมาใช้ได้ทั้งระบบที่อยู่ภายในบ้านและระบบสาธารณะ โดยท่อคอนกรีตที่นิยมใช้จะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

ชนิดและการใช้งานของท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีตที่ใช้นำมาใช้งานในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ดังนี้

1.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (Tongue and Groove Pipe)

คือ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้การวางระบบน้ำทุกชนิด ทั้งระบบของที่อยู่อาศัยและโรงงาน ซึ่งท่อชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นท่อกลมขนาดต่าง ๆ ซึ่งท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง (Tongue and Groove Pipe) สามารถแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ                                      

1.1 ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก (คมล.)

คือ ท่อคอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเหล็กเส้นด้านในคอนกรีต ใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากและไม่มีรถวิ่งผ่าน                  

1.2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอัดแรง (คสล.)

คือ ท่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเส้นอยู่ด้านในคอนกรีต ใช้สำหรับงานระบบในพื้นที่ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน แต่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน สามารถรองรับน้ำหนักได้แต่ไม่มาก 

1.3 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 (มอก. 3)

คือ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับงานงานที่ต้องรับน้ำหนักปานกลาง ใช้ในงานราชการหรือใช้ในโรงงานขนาดเล็กในการวางระบบระบายน้ำเสีย

1.4 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 (มอก. 2)

คือ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงกว่าชนิด มอก. 3 ใช้ในงานการสร้างทางหลวงของงานราชการเป็นส่วนใหญ่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้สูง

1.5 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 (มอก. 1)

คือ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่องานในสนามบิน งานท่าเรือที่ต้องรองรับน้ำหนักสูงเป็นพิเศษ

ซึ่งการเลือกใช้ท่อชนิดนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเลือกจากลักษณะการรองรับน้ำหนักของท่อคอนกรีตแต่ละแบบที่กำหนดไว้ โดยสังเกตได้จากตัวอักษรที่ผู้ผลิตทำการประทับไว้บนท่อคอนกรีตนั่นเอง

2.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง (Bell and Spigot)

คือ ท่อคอนกรีตที่ใช้ในการวางระบบระบายน้ำเสียหรือน้ำที่มีสารพิษเจือปนจากโรงงานอุตสาหกรรมไปยังบ่อบำบัดหรือโรงบำบัดน้ำเสีย โดยช่วงการเชื่อมต่อของท่อแต่ละอันจะมีการใส่แผ่นยางเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษหรือน้ำเสียออกจากระบบสู่ภายนอก

3.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

คือ ท่อที่ใช้ระบายน้ำใต้ถนน โดยเฉพาะพื้นที่คลองหรือพื้นที่ที่ต้องการระบายน้ำมาก ๆ 

4.ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด (Jacking Pipe)

คือ ท่อที่ใช้ในงานร้อยสายไฟใต้ดินที่มีการจราจร

จะเห็นว่าท่อแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการใช้งานที่ต่างกัน แต่ท่อที่พบเห็นมีเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุดจะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นรางที่มีหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

ซึ่งการเลือกใช้ท่อคอนกรีต นอกจากเลือกให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานแล้ว ควรเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่อคอนกรีตที่นำมาใช้จะได้มาตรฐานตรงตามที่ต้องการทุกประการ เพื่อความแข็งแรงและทนทานของท่อที่นำมาใช้งานนั่นเอง