คอนกรีตแห้ง 280 KSC

อินทรีมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง 280 KSC

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ
1. ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม.240
2. ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม.280
3. ระยะเวลาการก่อตัวโดยประมาณ
• Stiffening time (ชั่วโมง) 1-2
• Initial Setting time (ชั่วโมง) 2-3
• Final Setting time (ชั่วโมง)3-4