คอนกรีตแห้ง 240 KSC

อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC
เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 KSCทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ
1. ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม.210
2. ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม.240
3. ระยะเวลาการก่อตัวโดยประมาณ
• Stiffening time (ชั่วโมง) 1-2
• Initial Setting time (ชั่วโมง) 2-3
• Final Setting time (ชั่วโมง)3-4