คอนกรีตผสมเสร็จ วัตถุดิบสำคัญสู่นวัตกรรมการก่อสร้าง

เมื่อกล่าวถึงคอนกรีตผสมเสร็จ เชื่อว่าทุกคนย่อมรู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ เพราะความสะดวกสบายในการใช้งานค่อนข้างสูงกว่าการใช้คอนกรีตที่ผสมขึ้นเอง ว่าแต่คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร ตามไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกันได้เลย ดังนี้

คอนกรีตผสมเสร็จ คืออะไร

หากพูดถึงคำว่า “คอนกรีต (Concrete)”

หลายคนอาจคิดว่าเป็นคำเดียวกับคำว่า “ปูน” ที่ช่างก่อสร้างหลายคนเรียกกัน แต่ปูนกับคอนกรีตนั้นต่างกัน โดยปูนหรือปูนซีเมนต์หรือปูนมอร์ตาร์ (Mortar)
เป็นการผสมกันระหว่างซีเมนต์ ทรายและน้ำ ซึ่งใช้ในงานก่ออิฐ งานฉาบ งานปั้นหรืองานที่รองรับน้ำหนักไม่มาก

แต่คอนกรีตเป็นการผสมกันระหว่างซีเมนต์ ทราย น้ำและหิน ซึ่งการใส่หินเพิ่มจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ติดไฟและรองรับน้ำหนักได้ดีมากกว่าปูนมอร์ตาร์ ทำให้นิยมใช้ในงานฐานราก เช่น หล่อเสาเข็ม เสา คาน และพื้น เป็นต้น

ประเภทของคอนกรีต

จากข้อมูลในเบื้องต้น ต่อไปเรามาดูประเภทของคอนกรีตกันบ้าง โดยคอนกรีตสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

1.คอนกรีตล้วน (Plain Concrete)

คือ คอนกรีตที่ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่น มีแต่ส่วนผสมหลักอย่าง ซีเมนต์ หิน ทรายและน้ำเท่านั้น

2.คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete)

คือ คอนกรีตที่มีการใช้เหล็กในไว้ระหว่างกลาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีตให้มากขึ้น

3.คอนกรีตอัดแรง (Pre-stress Concrete)

คือ คอนกรีตที่ใช้เทคนิคพิเศษในการดึงลวดเข้าไป จึงได้คอนกรีตที่มีความต้านทานสูง

4.คอนกรีตเบา (Lightweight Concrete)

คือ คอนกรีตที่มีการออกแบบให้มีน้ำหนักน้อยกว่าคอนกรีตทั่วไป

5.คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Precast Concrete)

คือ คอนกรีตที่มีการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานที่พร้อมใช้งานจากโรงงานแล้ว สมัยก่อนหากต้องการใช้คอนกรีตในงานก่อสร้าง ช่างจะต้องนำส่วนผสมด้วยมือหรือเครื่องผสมที่หน้างานก่อสร้าง

แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยข้อจำกัดหลายประการของงานก่อสร้าง ทำให้มีการพัฒนารูปแบบของคอนกรีตให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ งานมากขึ้น โดยการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จขึ้นมานั่นเอง

รูปแบบการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นคอนกรีตที่ได้ทำการผสมซีเมนต์ หิน ทรายและน้ำ โดยการผลิตคอนกรีตแบบผสมเสร็จจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

 

1.การผสมที่โรงงานผสมคอนกรีต

2.การผสมที่รถผสมคอนกรีต

ขั้นตอนของการผสมคอนกรีตแบบผสมเสร็จ 

คอนกรีตผสมเสร็จทั้งสองแบบดังที่กล่าวไปข้างต้น จะมีจุดเริ่มต้นในการทำตรงที่ใช้โรงงานในการผสมคอนกรีตเช่นเดียวกัน โดยขั้นตอนการผสมคอนกรีตผสมเสร็จจะมีดังนี้

1.คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต คือ ซีเมนต์ หิน ทราย น้ำและส่วนผสมพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณลักษณะพิเศษให้กับคอนกรีตที่ต้องการ ผลิต โดยหินและทรายจะทำการจัดเก็บอยู่ภายนอกไซโล ส่วนซีเมนต์ น้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษให้กับคอนกรีตจะทำการบรรจุไว้ในไซโล

2.ทำการชั่งน้ำหนักหรือตวงส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ใส่ลงไปในถังสำหรับผสมคอนกรีต

3.ทำการผสมคอนกรีตตามระยะเวลาที่กำหนดภายในเครื่องผสมปูน ลักษณะโรงงานที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือโรงงานแบบแนวตั้งและโรงงานแบบแนวนอน

4.เมื่อทำการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว จะทำการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีต ซึ่งรถผสมคอนกรีตที่ใช้ในการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ รถกวนคอนกรีตและรถผสมคอนกรีต

ข้อดีของคอนกรีตผสมเสร็จ

การใช้คอนกรีตได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากคอนกรีตชนิดนี้มีข้อดีอยู่หลายประการ ดังนี้

1.ได้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง

เพราะในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จะมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกครั้ง จึงทำให้ไดคอนกรีตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.ประหยัดเวลา

ในการกวนคอนกรีตให้เข้ากันนั้น หากใช้แรงงานคนจะต้องเสียเวลามาก แต่หากสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานมาใช้ เมื่อคอนกรีตมาถึงหน้างานก็สามารถใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอให้เสียเวลาจึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้

3.ประหยัดแรงงานคน

เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานในการผสมคอนกรีตจึงประหยัดแรงงานในส่วนนี้ ทำให้ลดต้นทุนในการก่อสร้างได้

4.ประหยัดค่าใช้จ่าย

การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ สามารถระบุจำนวนที่ต้องการใช้ให้พอดีกับพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าคอนกรีตลงได้

5.ประหยัดพื้นที่

การผสมคอนกรีตใช้เองจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับผสม ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งไม่เพียงพอ ดังนั้นการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้จึงช่วยลดปัญหาพื้นที่ได้
เพราะไม่ต้องมีพื้นที่ในการผสมคอนกรีตนั่นเอง

จะเห็นว่าคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นนวัตกรรมของงานก่อสร้างที่ออกแบบมาได้เหมาะกับยุคสมัยและการใช้งานในปัจจุบัน ดังนั้นหากต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแล้ว การใช้คอนกรีตผสมเสร็จถือเป็นตัวเลือกที่มั่นใจได้