กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

กาวซีเมนต์อินทรีไทล์ฟิกซ์ โปร 41 คือ กาวซีเมนต์ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานปูกระเบื้อง ทาให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องได้ดีกระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตาแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน

ลักษณะการใช้งาน
ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้อง เซรามิค ขนาดไม่เกิน 16”x 16” กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสก งานปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คุณสมบัติของกาวซีเมนต์
ข้อมูลการใช้งาน
ระยะเวลาบ่มเคมี5 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง15-20 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง15-20 นาที
ระยะเวลาพักก่อนยาแนวกระเบื้อง24 ชั่วโมง
ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 4.6-4.8 ลิตร ได้พื้นที่ 5.0-6.0 ตารางเมตรที่ความหนา 3-5 มิลลิลิตร