กาวซีเมนต์อินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ 44

กาวซีเมนต์อินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ 44 สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลน งานปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง

 

คุณลักษณะพิเศษ
• มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน
• กาวซีเมนต์เนื้อเหนียว ปูง่าย
• มีระยะปรับแต่งกระเบื้องที่เหมาะสม
• ไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
• ได้มาตรฐาน มอก.2703-2559

 

ลักษณะการใช้งาน
• ปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 80×80 ซม.สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 80×80 ซม.สำหรับภายนอกอาคาร
• ปูหินอ่อน หินแกรนิต เฉพาะภายในอาคาร

 

คุณสมบัติ
ข้อมูลการใช้งาน
ระยะเวลาบ่มเคมี0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)3 ชั่วโมง
หลังปาดกาวซีเมนต์มีระยะเวลาปูกระเบื้องได้ภายใน20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน20 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลทางเทคนิค
กาวซีเมนต์ 20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อน้ำ 5.1-5.3 ลิตร หรือ กาวซีเมนต์ 2.7-2.8 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ตารางเมตร